เรื่องของเรา

ค่ายเพลงใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้ว !

พวกเราคือค่ายเพลงน้องใหม่ที?มุ่งมั่นในการผลักดัน และสนับสนุนศิลปินในประเทศที่มี ความสามารถ เพื่อให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพ และปลดปล่อยความสามารถทางด้าน ดนตรี และวัฒนธรรมไปสู่สายตาชาวโลก

ค่ายเพลง Newechoes เกิดขึ 8นจากการรวมตัวของกลุ่มคนดนตรีมากความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศ      และนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น เฉลิม จาก ‘Gym and Swim’ และ ‘Seal Pillow’, สุวาทิน (บ๋อม) ‘Supersub’ และอดีตสมาชิกโปเตโต้, ญาณเดช (จิล) อดีตสมาชิก ‘Nobuna’ อีกทั้งยังมี ฉัตรชัย (ป้อม) ‘Lomosonic’ นั่งในตําแหน่งที่ปรึกษา รวมถึงบุคลากร  ทีมงานที่เคยผ่านงานในค่ายเพลงชั้นนํามาแล้ว เข้ามาร่วม ทํางานในค่าย ‘Newechoes’ ภายใต้สโลแกน “Collect players, create subcultures”

ด้วยกระแสและทิศทางที่เชี่ยวกรากในปัจจุบัน ดนตรีนั้นได้เปิดกว้างกลายสิ่งที่ไร้ พรมแดนและไร้ขอบเขต วิสัยทัศน์ของค่ายจึงมุ่งที่จะผลักดันศิลปินในสังกัดให้ประสบ ความสําเร็จให้ได้      ทั้งในระดับประเทศ ไปจนถึงในระดับโลก

 

ฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปิน

เฉลิมพล

 

ฝ่ายการตลาด

ญาณเดช

 

ประชาสัมพันธ์

สุวทิน

 

นักวางแผนเชิงกลยุทธ์

ฉัตรชัย

Back to top
newechoes

Follow us